29 sierpnia 2019
Ubezpieczenie podróżne - Karta EKUZ to za mało

Dla wielu Polaków podróżujących za granicę EKUZ (Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego) jest jedyną formą ubezpieczenia. Niestety, gwarantuje ona dostęp tylko do publicznej służby zdrowia, na zasadach obowiązujących w danym kraju, co często wiąże się z zaskakującymi opłatami.

Karta EKUZ nie wystarczy!

Jest ona honorowana jedynie w krajach UE/EFTA. W wielu miejscowościach turystycznych lekarze przyjmują tylko prywatnie i nie honorują karty EKUZ. Ubezpieczenie turystyczne zapewni kompleksową ochronę we wszystkich dostępnych placówkach medycznych, również prywatnych.

Polski świadczeniobiorca, przebywający na terenie innego państwa członkowskiego, będzie w zakresie zasad finansowania świadczeń traktowany jak obywatel tego państwa, na terenie którego przebywa.

Mając na uwadze specyfikę systemów opieki zdrowotnej, funkcjonujących w poszczególnych państwach członkowskich UE/ EFTA, które w zdecydowanej większości przewidują dopłaty do świadczeń za korzystanie z nich, ponoszone bezpośrednio przez osoby ubezpieczone w tych państwach, polski świadczeniobiorca musi być przygotowany na konieczność częściowego ponoszenia kosztów świadczeń tzw. współfinansowanie kosztów rzeczowych świadczeń zdrowotnych (udział własny pacjenta, wkład własny, współpłacenie). Koszty te nie podlegają refundacji.

Dlaczego jeszcze warto wybrać ubezpieczenie turystyczne? Poniżej porównanie zakresu pomocy z EKUZ i ubezpieczenia turystycznego:

 EKUZ

 UBEZPIECZENIE  TURYSTYCZNE


Honorowana wyłącznie w publicznych placówkach służby zdrowia, które mają umowy z odpowiednikiem polskiego NFZ

Gwarancja pokrycia kosztów leczenia we wszystkich dostępnych placówkach medycznych, również prywatnych do sumy ubezpieczenia KL

 

Obowiązuje system współfinansowania przez pacjenta świadczeń medycznych – pokrycie części kosztów na zasadach obowiązujących w danym państwie UE – koszty te nie są refundowane przez NFZ

Brak partycypacji ubezpieczonego w kosztach leczenia – odpowiedzialność do wysokości sumy ubezpieczenia, która może wynieść nawet 1 000 000 zł; pełna refundacja kosztów leków przepisanych przez lekarza i zakupionych zagranicą
Brak pokrycia kosztów poszukiwania i ratownictwa Koszty poszukiwania i ratownictwa w zakresie podstawowym ubezpieczenia

 

Brak pokrycia kosztów transportu do kraju oraz transportu zwłok

Koszty transportu bez ograniczeń sumy ubezpieczenia
Brak usług Assistance Szeroki zakres usług assistance np. opieka nad nieletnimi dziećmi, pomoc tłumacza, przedłużenie ochrony o 48 godzin, czy odwiedziny osoby wskazanej
Brak dodatkowych ubezpieczeń

 

Dodatkowo: NNW, OC w życiu prywatnym, bagaż podróżny, w tym sprzęt sportowy, kontynuacja leczenia powypadkowego w RP, koszty odwołania  podróży, zniesienie udziału własnego w wynajętym samochodzie

 

 

L

Skontaktuj się z nami

biuro.vista@wp.pl

+48 794 115 732 

Odwiedź  nas

al. Bohaterów Warszawy 101/U1

70-341 Szczecin